Úvod

 

Vítám Vás na stránkách, které jsou věnovány osobnímu

rozvoji a péči o tělesné i duševní zdraví.

Vycházím z toho, že vše, co potřebujete ke šťastnému

životu, již v sobě máte.

 

Každé nedorozumění či krize s sebou přináší zárověň nejlepší řešení. Stačí jej pouze objevit a dát prostor.

V tom spočívá má práce s Vámi.

Každý okamžik je příležitostí pro nový začátek!

 

Zaměřuji se zejména na oblast mezilidských vztahů - specializuji se na rodinnou a párovou problematiku a na fyzické (psychosomatické) potíže, které z problémů / myšlenek klientů pramení.


Díky své profesi porodní asistentky a osobním zkušenostem, je mi také velmi blízké téma ženství - jsem ženám průvodkyní v různých etapách jejich života.

Velký důraz kladu na individuální přístup. Samozřejmostí je diskrétnost ohledně všeho, co mi sdělíte.

 

Mojí prioritou je vést klienty ke zdravé komunikaci se sebou, k pochopení toho, co se jim "honí hlavou", jaké myšlenky a přesvědčení jsou pro ně funkční, a které si již mohou dovolit uvolnit. Směřujeme k tomu, aby nalezli sebe sama a uměli si tak naplnit své sny.

Člověk, který objeví sám sebe - smysl svého života a vnitřní spokojenost, je sebevědomý a šťastný. Vše, co vychází / rodí se z vnitřní spokojenosti, jde hladce a naplňuje nás to. Vzniká tak pozitivní kruh našeho života. Skrze své vnitřní naplnění vnímáme pak svět kolem, a o to víc si užíváme a vážíme každého okamžiku svého života. To se pak odrazí v našem zdraví a v dalších oblastech  života. Jsme prospěšní nejen sobě, ale i druhým :-).

 

S klienty používám jako hlavní pracovní nástroj NLP koučink, TKDM (technika kvantového dotyku metrixu), Zen shiatsu a Access Bars. Svou práci doplňuji technikami, které vychází z principů tradiční čínské medicíny a energetické psychologie & EFT.

Součástí konzultací je tedy i práce s tělem - energetickým systémem. Jedná se o práci na energetických zónách a meridánech (akupunkturních drahách), energetická dechová cvičení za aktivní spoluúčasti a se souhlasem klienta.

Při konzultaci tak intenzivně dochází k harmonizaci na všech třech úrovních - mentální stav / psychika (Duše), fyzické tělo a energetický systém, což vede k emočnímu i tělesnému uvolnění klienta a posílení jeho vnitřních zdrojů.

 

Věřím, že po konzultaci budete umět více naslouchat sami sobě i druhým.Tím objevíte pocit vnitřní síly, pohody a štěstí — POKLAD, který je ukrytý v každém z nás.

Těším se na setkání s Vámi.

S láskou a úctou

Ditka P.

 

Dita Páclová - certifikovaný NLP kouč, praktik TKDM, Access Bars, Zen shiatsu a energetické psychologie & EFT